Çevre Danışmanlığı

Çevre Danışmanlığı

Çevre Yönetimi Hizmetleri

Çevre Görevlisi
Çevre Denetimi
Çevre Risklerinin Belirlenmesi
Çevre Yönetim Programı
Atık Yönetimi
Çevresel Gürültü Yönetimi
Beyanlar, Belgeler ve Bildirimler

Çevre İzin Hizmetleri

Geçici Faaliyet Belgesi
Atıksu Desarj Konulu Çevre İzin Belgesi
Atıksu Bağlantı İzin Belgesi/Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi
Derin Deniz Desarj Konulu Çevre İzni Belgesi
Emisyon Konulu İzin Belgesi
Gürültü Kontrol Konulu İzin Belgesi
Geçici Depolama İzinleri
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

Çevre Lisans Hizmetleri

Ambalaj Atıkları ile ilgili Lisanslar
Tehlikeli Atıklar ile ilgili Lisanslar
Bitkisel Atık Yağlar ile ilgili Lisanslar
Madeni ve Sanayi Kaynaklı Atık Yağlar ile ilgili Lisanslar
Ömrünü Tamamlamış Lastikler ve Araçlar ile ilgili Lisanslar
Tıbbi Atıklar ile ilgili Lisanslar
Atık Pil ve Akümülatörler ile ilgili Lisanslar
PCB ve PCT ile ilgili Lisanslar
Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları ile ilgili Lisanslar
Gemilerden Atık Alınması ile ilgili Lisanslar

graph2