Çevre ve Atık Yönetimi Eğitimi

Çevre ve Atık Yönetimi Eğitimi

Çevre ve atık yönetimi eğitimi

Atık Yönetimi Eğitiminin Amacı

Gelişen dünyamızda çevre kirliliğine neden olan en önemli sorunlardan biri olarak karşımıza çıkan atıklar; insanların sosyal ve ekonomik faaliyetleri sonucunda işe yaramaz hale gelen her türlü maddeyi içermekte ve çevre üzerinde büyük bir kirlilik oluşturmaktadır. Atıkların çeşitleri ülkelere göre farklılıklar oluşturduğu gibi aynı ülke içinde kentsel , kırsal ve sanayi bölgelerine göre de büyük farklılıklar göstermektedir.

Eğitimin İçeriği:

-Atık nedir ?Atık türleri nelerdir?

-Atıklar neden önemli?

-Atık yönetiminin amacı

-Atık yönetimi yönetmeliği

-Türkiye’de atık yönetimi

-Atıkların kaynakları

-Geri kazanılabilecek atıklar

-Atıkların toplanması bertaraf edilmesi