ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri Genel Bilgilendirme

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri Genel Bilgilendirme

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri Genel Bilgilendirme

ISO 14001 eğitimi ile çevreye duyarlı bir yaklaşımın ve standart bir çevre yönetim sisteminin çalışanlar tarafından benimsenmesi bu konuda atılacak ilk adımdır. Ayrıca bir şirket için, toplumun ortak gündemi olan çevre duyarlılığının, ISO 14001 standartlarıyla belgelenmesi şirket itibarı açısından oldukça önemlidir. 

Eğitimin İçeriği

-ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Temel Kavramlar ve Tanımlar
-ISO 14001 Çevre Standartları ve ISO 14001’in Gelişimi
-ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardının Gereklilikleri
-ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’nin Faydaları
-ISO 14001 Temel Kavram ve Şartlarını Yorumlamak
-ISO 14001 Yönetim Sistemi Standartlarının Diğer Standartlarla İlişkisi
-Çevre Mevzuatı
-Çevre Programının Geliştirilmesi ve Sorumlulukların Tanımlanması
-Her Proses İçin Fırsat ve Risklerin Belirlenmesi
-Belirlenen Risklerin Yönetilmesi
-Sürekli İyileştirme
-Pratik Çalışmalar