Çevre İzin Hizmetleri

Çevre İzin Hizmetleri

Çevre İzin Hizmetleri 

Kirletici etkisi olan işletmeler Çevre İzin ve Lisans yönetmeliği kapsamında Emisyon, Atıksu, Çevresel Gürültü ve Derin Deniz Deşarjı konularından en az birinin uygulanması durumunda alınması gereken izin belgesidir. Yönetmelik kapsamında çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler, çevresel etkilerine göre Ek-1 ve Ek-2 listelerinde sınıflandırılmıştır.

-Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler, faaliyette bulunabilmeleri için, öncelikle geçici faaliyet belgesi almak zorundadır.

-Geçici faaliyet belgesi alan işletmeler belge tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi almak zorundadır.

Çevre izni veya çevre izin ve lisans başvurusu, EK-1 ve EK-2 listesinde yer alan işletmeler gerekli izin işlemleri için çevre danışmanlık firmalarından hizmet almaktadır.

29115 Sayılı Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği'ne Ulaşmak İçin Tıklayınız.