Çevre Yönetimi Hizmetleri

Çevre Yönetimi Hizmetleri

Faaliyetlerinizi biz yürütülelim.

Mevzuata ilişkin gelişmelerin takibi ve bu çerçevede cezai risklerin ortadan kaldırılması konularında süreci biz yönetiyoruz!

Çevre danışmanlık hizmeti; Yönetmeliğin Ek:1 ve Ek:2 listesinde yer alan işletmeler faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan ve/veya neden olabilecek ve Çevre Kanununa göre yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca izne ve denetime tabidir.  Bu kapsamda kurum, kuruluş veya işletmelerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendiren, tesis içi aylık incelemeler yapan ve yıllık iç tetkik programları düzenleyen, işletme adına çevre izin ve lisans belgelerine başvuran, başvuru konusu ilgili mevzuata uygun teknik bilgi, belge ve raporları hazırlayan bakanlık tarafından yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarının sunduğu hizmettir.

  1. İşletmenizde görevlendireceğimiz Çevre Mühendisimiz Ek.1 listesine göre ayda iki tam gün, Ek.2 listesine göre ayda bir tam gün çalışarak tetkik yapacaktır.
  2. Tetkik sonuçlarını sizinle paylaşarak çevre mevzuatına uygun bir şekilde yapılması gerekenleri size rapor halinde bildirecektir.
  3. İç tetkik raporları, aylık faaliyet raporları ve eğitimle ilgili belgeleri Bakanlıkça belirlenerek ilan edilen formata uygun olarak hazırlanacaktır.
  4. İşletmenizin çevre mevzuatı kapsamında alması gerekli çevre izni, çevre izin ve lisans belgelerini almak, güncellemek ve/veya yenileme çalışmaları için gerekli bilgi, belge ve raporlar hazırlanacaktır.
  5. İşletmenizin çevre mevzuatı kapsamındaki beyan ve bildirimleri belirtilen formatta, zamanında ve eksiksiz olarak yapılacaktır.
  6. Firmamız tarafından işletmenizden istenecek bilgi, belge ve raporlar eksiksiz bir şekilde yerinde inceleme yapılarak değerlendirilecek ve dosya içeriğindeki tüm bilgi, belge ve raporların teknik içeriğinin ilgili mevzuata uygunluğu ve doğruluğu sağlanacaktır.
  7. Firmamız tarafından işletmeniz adına, Mahalli İdareler, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Bakanlığa sunulması gerekli işlemler hakkında çevrimiçi yazışmalar ve görüşmeler yapılacaktır..
  8. Firmamız tarafından işletmenizde gerekli çevre yönetimi faaliyetleri koordine edilecektir.

30847 Sayılı Çevre Yönetim Hizmetleri Hakkındaki Yönetmeliğe Ulaşmak İçin Tıklayınız.