ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri Hizmeti

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri Hizmeti

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri Hizmeti

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Neden Gereklidir?
ISO 14001, ürünün hammaddeden başlayarak müşteriye sunulmasına kadar olan süreçte çevresel faktörlerin belirlenmesi için oluşturulmuştur.  Ayrıca, bu faktörlerin gerekli önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesi için kılavuzluk yapan bir standarttır. ISO 14001, işletmelerin çevreye verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması, mümkün olduğu durumlarda ortadan kaldırılması için geliştirilen bir yönetim sistemidir.
Bu yüzden kuruluşlar için kaçınılmaz bir tedbirler bütünü niteliğindedir. Havaya verilen emisyonlar, suya bırakılan atıklar, toprağa atılan atıklar olarak sınıflandırılabilir. Ayrıca, ham maddelerin ve doğal kaynakların kullanımı, enerji kullanımı, ortama salınan ısı, radyasyon, titreşim gibi enerji türleri de tehlike arz etmektedir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi´nin Faydaları Nelerdir?
•    İşletmelerin çevreye verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması ve mümkün ise ortadan kaldırılabilmesi için geliştirilen yönetim sistemine Çevre Yönetim Sistemi adı verilir. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, özünde doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan, risk analizleri tabanında kurulan bir yönetim modelidir.
•    İzin ve yetki belgelerinin alınmasını kolaylaştırır.
•    Ulusal ve uluslararası yasal mevzuatlara uyum sağlanır.
•    Ulusal ve uluslararası alanda itibar kazandırır.
•    Çevre etkilerinden kaynaklanan maliyetler düşer.
•    Doğal kaynakların etkin kullanımı sonucunda masraflar azalır verimlilik artar.
•    Müşteriye, çevre yönetimi için bir yükümlülük altına girildiği güvencesinin verilmesiyle, müşteri güveni artar.
•    Mesuliyetle sonuçlanan olayları azaltır dolayısıyla mali sorumluluk sigortası maliyetlerini düşürme potansiyeli sağlar.
•    Şirket faaliyetlerinden kaynaklanan kirlilik, kaynaktan başlayarak kontrol altına alınır ve kirlenme azaltılır.
•    Potansiyel tehlike durumlarının belirlenmesi sayesinde acil durum ve kazalara karşı hazırlıklı olunduğundan kayıpla sonuçlanan olaylarda azalma görülür.
•    İşyeri kalitesinin dolayısıyla işçi moralinin yükselmesi sağlanır ve işletmeye bağlılık artar.
•    Personele verilen eğitimler sayesinde çalışanlarda çevre bilincinin artması sağlanır.
•    Yeşil üretim süreçlerinin önemli olduğu pazarlara girmeyi kolaylaştırır.