Motor Yağı Değişim Belgesi Alımı

Motor Yağı Değişim Belgesi Alımı

Tüm süreci bize bırakın.

Olası cezalardan kurtulmak için motor yağı değişim noktası belgesini sizin için alıyoruz !

“Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği” 21.12.2019 tarih ve 30985 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

“Atık Yağ Üreticisinin Yükümlülükleri” başlıklı 8. maddesinin ikinci fıkrasında “Motor yağı değişimi yapılan işletmeler, Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 13 üncü maddesindeki hükümler doğrultusunda geçici depolama alanı kurmakla, il müdürlüğüne başvurarak Ek-3'te yer alan belgeyi almakla, Bakanlığın çevrimiçi programlarına kayıt olmakla, motor yağı değişimine ilişkin bilgileri çevrimiçi programı kullanarak bildirmekle ve onaylamakla yükümlüdür.” hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda; Motor yağı değişimi yapılan; Akaryakıt istasyonları, Tamirhaneler, Servisler, Kamu kurum/kuruluşları, Belediyeler, Madencilik faaliyeti gösteren işletmeler, Diğer motor yağı değişimi yapılan işletmelerin,01.07.2021 tarihine kadar anılan Yönetmelik hükümleri çerçevesinde "Motor Yağı Değişim İzin Belgesi" alınması ve Bakanlığın çevrimiçi programlarına kayıt olması gerekmektedir.

İzin belgesi almak için; çevrimiçi programa kayıt, atık sahası yer seçimi, yönetmeliğe uygun tabela desteği, Motor yağı değişim noktası belgesi başvurusu ve sonrasında çevrimiçi programın düzenli kullanıma ilişkin danışmanlık desteği vermekteyiz.