Sıfır Atık Danışmanlığı

Sıfır Atık Danışmanlığı

Sıfır atık, sıfır kayıptır.

Son tarih 31 Aralık. Sıfır atık danışmanlığını, tüm hizmet noktalarına yönelik sunuyoruz !

SIFIR ATIK NEDİR ?

Sıfır Atık”; israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan bir hedeftir.

NEDEN SIFIR ATIK ?

Atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım süreci içinde değerlendirilmeden bertarafı hem maddesel hem de enerji olarak ciddi kaynak kayıpları yaşanmasına neden olmaktadır. Dünya üzerindeki nüfus ve yaşam standartları artarken tüketimde de kaçınılmaz şekilde bir artış yaşanmakta ve bu durum doğal kaynaklarımız üzerindeki baskıyı artırarak dünyanın dengesini bozmakta, sınırlı kaynaklarımız artan ihtiyaçlara yetişememektedir. Bu durum göz önüne alındığında, doğal kaynakların verimli kullanılmasının önemi daha da ortaya çıkmaktadır. Bu nedenledir ki son yıllarda tüm dünyada sıfır atık uygulama çalışmaları hem bireysel hem kurumsal hem de belediye genelinde yaygınlaşmaktadır.

SIFIR ATIK SİSTEMİNE GEÇEREK NEYİ HEDEFLİYORUZ?

 • Temiz ortam kaynaklı olarak performansın ve verimliliğin arttırılması
 • Plastik, cam, kağıt, karton gibi atıkların ayrı toplanarak ekonomiye kazandırılması
 • İsrafın önüne geçilerek maliyetlerin azaltılması
 • Tasarruf ve ekonomik kazanç sağlanması
 • Bireylerin duyarlı tüketiciler haline gelmesi
 • Çevresel risklerin azaltılmasının sağlanması

SIFIR ATIK YÖNETİM SİSTEMİ KURULUMU AŞAMALARI

BAM Çevre Danışmanlığı olarak vereceğimiz hizmetin ana hedefi Sıfır Atık Yönetim sisteminin kurulması, izlenmesi ve sıfır atık belgesinin alınmasıdır.

Sıfır Atık Yönetim sisteminin amacı ise Sıfır Atık Genel esaslarıyla hareket edecek bir yapının oluşturulması ve kurum bünyesinde bu esasların dışına çıkmanın kabul edilemez ilkeleri olmasının sağlanmasıdır.

SIFIR ATIK YÖNETİM SİSTEMİ KURULUM SÜREÇLERİ

 • Çalışma ekibinin belirlenmesi

Sıfır Atık Yönetim Sisteminin kurulumundan uygulanmasına ve izlenmesine kadar olan süreci takip edecek çalışma ekipleri oluşturulur.

 • Planlama yapılması

Sıfır Atık Yönetim Sisteminin en etkin şekilde yapılandırılması için uygulamaya geçmeden önce yapılacaklara ilişkin planlama yapılır.

 • Mevcut durum tespiti

Mevcut durum ortaya konularak oluşan atıkların kaynağı, özellikleri, miktarı, atık biriktirme, toplama ve taşıma yöntemleri, geçici depolama alanları, atıkların teslim edildiği yerlere ilişkin tespit yapılır.

 • İhtiyaç analizi

Sistemin kurulmasında ihtiyaç duyulacak kumbara, konteyner, poşet gibi ekipmanlar belirlenir.

 • Eğitim ve Bilinçlendirme faaliyeti

Çalışanlara yönelik eğitim düzenlenerek, uygulamaya ilişkin bilinçlendirme yapılır.

 • Uygulama ve İzleme

Uygulamanın etkinliğinin değerlendirilmesi amacıyla çalışma ekibi tarafından izleme yapılır ve varsa uygulamanın aksayan yönleri, eksiklikler veya geliştirilecek taraflar tespit edilir, önlemler alınır.

 • Kayıt tutulması ve İyileştirme Faaliyetleri

Toplanan atıklar lisanslı tesislere gönderilir. Gönderilen atık miktarları ve elde edilen kazanımlar gibi uygulamaya ilişkin çıktılar kayıt altına alınır.