Eğitim Politikamız

Eğitim Politikamız

BAM `ın misyonu;
“TÜRKİYE İÇİN DÜNYA İLE YARIŞAN KİŞİ VE İŞLETMELER İÇİN BİLGİNİN LOJİSTİĞİNİ SAĞLAMAKTIR.”

Bu misyon gereği tüm özel, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin “Dünya çapında kalite seviyesine ulaşmaları ve rekabet güçlerini artırmaları” amacına yönelik yarattığı ortamlar içinde “Eğitim Faaliyetleri” önemli bir rol oynamaktadır.

Gelişim ve değişim sürecinde kurum ve kişiler için Eğitim faaliyetleri ile “ÖĞRENEN ORGANİZASYONLAR“a olan ihtiyacı tüm kesitlerde hissedilmesini, benimsenmesini sağlamak ve “Türkiye’den Dünya’ya Bilgi ve Model Gönderen Değerler Oluşturmak” hedefindedir.

Ulusal Kalite Hareketi çerçevesinde önerilen Mükemmellik Modeli, “Toplam Kalite” yolculuğuna çıkan kuruluşlara, özdeğerlendirme yapmaları özendirilerek yeni ufuklar açarken; bir yandan da yeni eğitim gerekleri ortaya çıkarılmaktadır. Eğitim Portföyü, bu gerekler ve kuruluşlarımızdan gelen ilave talepler doğrultusunda hazırlanan kalite ve yönetim eğitimlerinden oluşturulmaktadır.

İLKELERİMİZ

BAM eğitimleri, alanında bir markadır:
Eğitim portföyü, sadece BAM’ın misyonu ile çerçevesi çizilen uzmanlık alanı ve bilgi birikimi olan kavramlarda oluşturulmakta, başarılı uygulamalarla yaygınlaştırılmakta ve güvenirlilik sağlanmaktadır.

Müşteri memnuniyeti önceliktir:
Eğitim politikalarında müşteri odaklılık öne çıkarılmaktadır. Bu bağlamda “eğitimlerden gelir elde etmek” öncelikli görülmemektedir.

Eğiticilerimiz fark yaratırlar:
BAM’ın eğitimcileri Toplam Kalite Yolculuğu`nda tecrübeli kuruluşların örnek uygulamalarında fiilen yer alan deneyimleri üst seviyede olan yönetici ve uzmanlardır. Bu yolla eğitimlerimizde gerektiği kadar yer alan teorik bilgilerin yanı sıra gerçek olaylar, aktiviteler ve vaka çalışmalarına ağırlık verilmektedir. Bu sayede katılımcılara gerçek hayattaki sorunlar ve başarılı uygulamalar aktarılarak, öğrenmeyi eyleme dönüştürecek farkın yaratılması hedeflenmektedir.

graph2