Güncel Eğitimler

Güncel Eğitimler

OHSAS 18000 iş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
Çevresel Yasal Şartların İşletmelerde Uygulanma Yöntemleri
Atık Yönetimi Eğitimi
Çevresel Etki – Boyut Değerlendirme Yöntemleri Eğitimi
Çevre İzin ve Lisansları Eğitimi
Çevre Mevzuatı Eğitimi

graph2