Sıkça Sorulan Sorular

Merak Ettikleriniz

Çevre Mevzuatı içinde yer alan, Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğinin Ek-1 listesinde yer alan işletmeler; çevre yönetim birimlerini kurmak veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak, Ek-2 listesinde yer alan işletmeler ise bir çevre görevlisini sürekli istihdam etmek veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak veya çevre yönetim birimi kurmak zorundadır.

Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan faaliyetlerden herhangi birini yürüten tesisler çevre iznine tabi olmasalar bile çevre görevlisi bulundurmak veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak zorundadırlar.

Listelerde yer almayan tesislerin Çevre Danışmanlık hizmeti alma zorunluluğu yoktur. Ancak bu tesisler de Çevre Mevzuatı altındaki yönetmeliklerin getirdiği yükümlülüklere uymak zorunda olduğundan istedikleri takdirde bu hizmeti alabilirler.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 12 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği’ne göre akaryakıt istasyonları ve dinlenme tesislerinde Sıfır Atık Yönetim Sistemine Geçiş için son tarih 31/12/2020.Aynı Yönetmeliğe göre, sıfır atık sistemi kurmakla yükümlü tutulanların aynı zamanda Temel Seviyede Sıfır Atık Belgesi almaları da gerekiyor.