Tebliğler

Tebliğler

Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ-Yeni
2013 Yılı Çevre Cezaları-Yeni
Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği
Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Yeterlilik Belgesi Tebliği
Atık Ara Depolama Tesisleri Tebliği
Su kirliliği kontrolü yönetmeliği numune alma ve Analiz metodları tebliğinde değişiklik Yapılmasına dair tebliğ
Tanker Temizleme Tesisleri Tebliği
Tanker temizleme tesisleri tebliğinde Değişiklik yapılmasına dair tebliğ
Su kirliliği kontrolü yönetmeliği idari usuller Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ
Atıkların Ek Yakıt Olarak Kullanılmasında Uyulacak Genel Kurallar Hakkında Tebliğ
ÇED Yeterlilik Belgesi Tebliği
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliği
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliğinde Değişiklik Yapıl. Dair Tebliğ
Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği
Sulak Alanlar Tebliği (No: 4)
Basel Sözleşmesi
Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkinda Tebliği
2009 Yılında Çevre İle İlgili Belge/Analiz Ücretleri
2010 Yılında Çevre İle İlgili Belge/Analiz Ücretleri
2008 Yılı Çevre Cezaları
2009 Yılı Çevre Cezaları
2010 Yılı Çevre Cezaları
2011 Yılı Çevre Cezaları

graph2